Pain Customer Care:

C-Arm

Facebook
WhatsApp
Telegram
  • Sebagai alat bantu / guiding dalam prosedur intervensi
  • Memerlukan meja operasi / meja tindakan yang tembus x-ray
  • Memancarkan sinar radiasi sehingga memerlukan APD berupa apron tubuh maupun leher

Berikut ini adalah gambaran guiding C-Arm pada blok ganglion.